FB pix De vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers in de ICT - Artikelpost

De vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers in de ICT

PDF versie | Print Versie | Html Versie Auteur: | Via Artikel Post
Gezien: 1948 | Aantal woorden: 872 | Datum: | 0 commentaar

Inleiding

Onlangs las ik een onderzoek verricht door Dialogic (geraadpleegde bron: Dialogic 2014 - Onderzoeksrapport ICT-arbeidsmarkt) over de sector ICT. Daarin las ik dat de ondervraagde werkgevers de komende 5 jaar een lichte krimp in het totale ICT-personeelsbestand verwachten. Deze krimp wordt ruimschoots gecompenseerd door de 'vervangingsvraag'. Met als gevolg dat, netto, de komende 5 jaar de vraag naar ICT-professionals toeneemt met 18%. Met andere woorden de geraadpleegde organisaties verwachten gemiddeld 18% van hun ICT-personeelsbestand te gaan 'vernieuwen'. Deze vervangingsgraad blijkt groter te zijn onder ICT-aanbieders dan onder ICT-gebruikers. De vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers in de ICT valt dus niet te ontkennen.

Maar wat zijn nu de redenen voor een werkgever om te gaan vervangen of uitbreiden? Mede aan de hand van het onderzoeksrapport van Dialogic, de 5 belangrijkste factoren weten te achterhalen die van grote invloed zijn op de vervangings- en uitbreidingsvraag van de gemiddelde werkgever binnen de ICT. Deze factoren hebben we in een helder overzicht voor jullie uiteengezet. 

1. Technologische ontwikkelingen

‘It goes without saying’, dat technologische ontwikkelingen de ICT branche doen groeien en de vervangings- en vernieuwingsbehoefte bij werkgevers doet toenemen. 
Daarnaast zien we dat Cloud computing, Saas en Cyber Security voor een enorme groei zorgen. 

2. Situatie op de afzetmarkt

Om ten aanzien van de ICT-branche te spreken over één afzetmarkt is wat lastig. Dit omdat er duidelijke verschillen bestaan tussen specifieke functies, opleidingsniveaus en tussen verschillende regio’s. Toch zijn er een aantal punten die de ICT-afzetmarkt, in algemene zin, kenmerken. 

Opvallend is dat ‘de situatie op de afzetmarkt’ voornamelijk bij ICT-aanbieders de toekomstige behoefte bepaalt. In tegenstelling tot bij ICT-gebruikers. Daar lijken organisatieveranderingen van veel meer invloed op de uitbreidings- dan wel vervangingsbehoefte. 

De eisen die werkgevers over het algemeen stellen aan toekomstige werknemers bepalen mede de situatie op de afzetmarkt. Daar vallen een aantal punten op. Het blijkt dat werkgevers vakinhoudelijke kennis belangrijker vinden dan persoonlijke kenmerken en werkervaring. Werkgevers stellen ook aanvullende eisen in de vorm van certificaten, waarbij men met name behoefte heeft aan product- en technologiecertificaten. 

Wat verder opvalt aan de afzetmarkt is dat zij grotendeels afhankelijk is van hoogopgeleide werknemers die door hun studie op wat latere leeftijd de arbeidsmarkt betreden. Hierdoor zijn relatief weinig jongeren onder de 25 werkzaam in de ICT. Voornamelijk in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 44 jaar zijn relatief veel ICT’ers werkzaam ten opzichte van de gemiddelde beroepsbevolking. 

Andere factoren gerelateerd aan de situatie op de afzetmarkt die van invloed zijn op de vervangings- dan wel de uitbreidingsbehoefte zijn de toename van de klantvraag en de mate van concurrentie. 

3. Consequenties van een organisatie 

Niet alleen consequenties van de eigen organisatie bepalen de vervangings- en uitbreidingsbehoefte, denk aan reorganisatie of herstructurering, ook de eisen die andere organisaties hebben, zijn van invloed.

Organisaties zijn in steeds grotere mate afhankelijk van informatievoorziening. Zij stellen daarom zwaardere eisen aan systemen, applicaties en processen die de informatievoorziening verzorgen en aan de partij of partijen die de hiervoor benodigde ICT-dienstverlening leveren. Dit geldt voor de situatie dat deze dienstverlening door een interne ICT afdeling wordt geleverd maar ook als hiervoor een of meerdere externe leveranciers zijn gecontracteerd. Een intensievere ICT-dienstverlening heeft uiteraard invloed op de vervanging- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers. 

4. Demografische ontwikkeling van het personeelsbestand

Demografische ontwikkelingen van het personeelsbestand hebben invloed op de vervangings- en uitbreidingsvraag. Zonder twijfel spelen factoren als omvang, structuur en de spreiding van bevolking een rol bij hoe de werkgever zijn bedrijf kwa personeel inricht. 

Zo kan worden gezegd dat HBO’ers meer regionaal zijn georiënteerd dan universitaire studenten. De mobiliteit onder MBO’ers is weer lager dan onder HBO’ers waardoor zij vaak blijven werken in de regio waar ze hun opleiding genoten.

Daarnaast blijkt dat er in de regio Noordwest relatief veel aanbod van ICT’ers is in verhouding tot het aantal inwoners. In de regio Zuidwest is dat precies omgedraaid.
De regio Middenwest kent een hoge concentratie van universiteiten. Het is dus goed te verklaren dat het aanbod van hoog opgeleide ICT'ers hier relatief hoog is. 

Overigens, los van het personeelsbestand gezien, de meeste vacatures zijn afkomstig van werkgevers uit de regio’s Middenwest (29%) en Noordwest (23%). 

Als slotopmerking kan worden gezegd dat de vraag naar ICT’ers de specifieke regionale economische structuur volgen. Dit blijkt onder andere uit de relatief grote vraag naar Technical Specialists, en relatief kleine vraag naar Accountmanagers en Service Desk Agents. 

5. Beschikbaarheid van afstudeerders

De beschikbaarheid van afstudeerders is een minder doorslaggevend criterium bij de vervangings- en uitbreidingsbehoefte van werkgevers. Voornamelijk bij ICT-gebruikers is dit een factor van invloed.


Over de Auteur

Geschreven door een ijverige student. 

Gerelateerde artikelen


- deel dit artikel met anderen


Beoordeling: Nog niet beoordeeld
Login om te stemmen

Commentaar RSS

Geen commentaar geplaatst.

Commentaar toevoegen

Je hebt geen toestemming om commentaar te geven. Als je inlogt dan mag je misschien wel commentaar toevoegen.
BoekenBoeken

Artikel KenwoordenTop Auteurs

Niels78
[393 geplaatste Artikelen] feed
gerardkempers
[393 geplaatste Artikelen] feed
BrianA
[199 geplaatste Artikelen] feed
Janwillemhar1990
[186 geplaatste Artikelen] feed
sannevermeulen
[150 geplaatste Artikelen] feed
Posterwinkel
[123 geplaatste Artikelen] feed
artikelplaatsen
[113 geplaatste Artikelen] feed
Admin
[95 geplaatste Artikelen] feed
LoraineQuel
[76 geplaatste Artikelen] feed
Relatiegeschenken Gullegever.nl
[75 geplaatste Artikelen] feed


artikelpost logo