FB pix De eerste levensjaren van Jezus - Artikelpost

De eerste levensjaren van Jezus

PDF versie | Print Versie | Html Versie Auteur: | Via Artikel Post
Gezien: 1757 | Aantal woorden: 1059 | Datum: | 0 commentaar

Vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord van Jezus Christus. Je kunt eigenlijk niet om die naam heen: zelfs de jaartelling die gehanteerd wordt in een groot deel van de wereld is gebaseerd op zijn vermeende geboortejaar; we leven immers in het jaar 2011 na Christus. Wie is deze man geweest die zo'n grote invloed heeft gehad op onze huidige maatschappij? Wie was Jezus Christus?
Dit artikel gaat in op de gebeurtenissen rondom zijn geboorte.


Historische informatie
Over zijn eerste levensjaren is eigenlijk weinig historische informatie bekend, we moeten het grotendeels doen met de vier evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes die in de bijbel zijn opgenomen. Deze evangeliën worden lang niet door iedereen als betrouwbaar geacht, aangezien wordt aangenomen dat ze pas vele jaren na Jezus' dood zijn opgeschreven (vanaf 70 n.C.). Toch zijn er ook enkele andere historische bronnen die niet direct betrekking hebben op het leven van Jezus zelf, maar wel op de situatie van Israël in de tijd rond zijn geboorte, waaruit we het één en ander kunnen afleiden.

De eerste constatering die uit historische bronnen valt af te leiden is dat de aanname van Jezus' geboorte in het jaar 1 niet klopt. Waarschijnlijk zal zijn geboorte ca. 6 jaar vóór Christus hebben plaatsgevonden, in het Romeinse jaar 747. Twee jaar later, het Romeinse jaar 749 (4 v.C.) stierf namelijk  koning Herodes I (Herodes de Grote), een man die nog een belangrijke rol  heeft gespeeld in wat wij nu kennen als 'het kerstverhaal'. Ook de datum 25 december staat ter discussie, aangezien september of oktober eerder als geboortedatum in aanmerking komen.


Geboorte van Jezus
Volgens de bijbel kwam Jezus ter wereld in Betlehem, een dorp ongeveer 7 km ten zuiden van Jeruzalem in de provincie Judea. Hoewel de evangeliën beschrijven dat hij is verwekt door de heilige Geest bij de maagd Maria, zal hij in zijn eerste jaren bekend hebben gestaan als de zoon van de timmerman Jozef van Nazareth, een verre nazaat van koning David, die getrouwd was met Maria.

De historie vertelt dat keizer Augustus het bevel afkondigde voor een volkstelling. Om deze goed te laten verlopen moest elke Israëliet naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria reisden daarom van hun eigen dorp Nazareth naar Betlehem toe, de plaats waaruit Jozef stamde. Dit was een lange, moeizame tocht van zo'n vijf dagen, aangezien ze 150km te voet moesten afleggen. Het zou kunnen dat Maria op een ezel heeft gereden, maar daarover staat niets vermeld. Het was wel gebruikelijk in die dagen om een ezel te gebruiken als lastdier.

Ook over een stal staat niets vermeld in de bijbel. Wel wordt genoemd dat de pasgeboren baby in een kribbe of voederbak werd gelegd, omdat 'voor hen geen plaats was in de herberg' (Lucas 2:7). Dit hoeft niet per se in een stal zijn geweest zoals wij die kennen in kersttaferelen, aangezien ook vaak grotten in de omgeving werden gebruikt door herders om de kudden 's nachts in onder te brengen. Van diezelfde herders  in de omgeving van Betlehem staat beschreven dat ze de opdracht van een engel kregen om te zoeken naar een kind 'in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe'.

Sommige kritische historici stellen de geboorteplaats Betlehem ter discussie. Bij archeologische opgravingen in de oude stad Betlehem zijn tot dusver geen bewijzen gevonden dat er mensen leefden in de tijd van Jezus.  Wel zijn er voorwerpen gevonden die vermoedelijk uit de IJzertijd stammen. Ze menen dat de geboorte van Jezus in Bethlehem kan zijn geplaatst om hem als Zoon van David te kunnen beschouwen en om een eerdere voorspelling van de profeet Micha op die wijze uit te laten komen.


Kindermoord

Herodes de Grote werd door de keizer van Rome als koning over Palestina benoemd, waarschijnlijk in het jaar 40 v.C. Hij regeerde het land met harde hand. De Joden hield hij goed onder de duim en hij schrok niet voor de grofste middelen terug om zijn koningschap veilig te stellen. Zo liet hij alle pretendenten die mogelijk aanspraak konden maken op de troon ter dood brengen, waaronder zijn eigen zwager. Ook zijn vrouw en schoonmoeder ondergingen hetzelfde lot, omdat hij hen verdacht van een samenzwering. Zelfs drie van zijn zoons liet hij terechtstellen, vlak voor zijn dood. De evangeliën verhalen van 'wijzen uit het Oosten' die bij het paleis van Herodes navraag doen naar een 'Koning der Joden' die geboren zou zijn in Judea. Het is gezien zijn andere gruweldaden niet ondenkbaar dat Herodes vanwege dit gerucht opdracht gaf om alle jongetjes onder de twee jaar te laten afslachten in de omgeving van Betlehem. Jozef en Maria hoorden hiervan en wisten tijdig te vluchten naar Egypte.


Terugkeer naar Nazareth

Een jaar later ontving Jozef het bericht dat Herodes I was overleden (4 v.C.). Jozef meende dat hij nu veilig terug kon keren naar zijn geboorteland, met zijn vrouw en inmiddels waarschijnlijk tweejarige zoontje. Ze vestigden zich weer in Nazareth, in de streek Galilea. Daar heeft Jezus het grootste deel van zijn leven doorgebracht. In de bijbel staat daarover weinig vermeld. Het is aannemelijk dat de meeste van de ca. 100 inwoners van Nazareth boeren waren, en daarnaast was er ook werk voor enkele vaklieden, zoals Jozef, de timmerman. En het is ook aannemelijk dat Jezus toen hij wat ouder werd bij zijn vader in de leer ging. Het enige wat de bijbel vermeldt over zijn kindertijd is dat hij op zijn twaalfde met zijn ouders een pelgrimstocht maakte naar Jeruzalem (dit is alleen beschreven in het evangelie van Lucas). Pas bij de doop door Johannes de Doper, omstreeks het jaar 26, bieden de gezamenlijke evangeliën een consistenter beeld over Jezus' leven.

Over de Auteur

Bronnen:
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28historisch-kritisch%29
Wright, G.Ernest (1979).Volken, vorsten en profeten. De mensen van de Bijbel - hun leven, hun geloof.  Een uitgave van Reader's Digest.

Gerelateerde artikelen


- deel dit artikel met anderen


Beoordeling: Nog niet beoordeeld
Login om te stemmen

Commentaar RSS

Geen commentaar geplaatst. Commentaar gesloten.
BoekenBoeken

Artikel KenwoordenTop Auteurs

Niels78
[393 geplaatste Artikelen] feed
gerardkempers
[393 geplaatste Artikelen] feed
BrianA
[203 geplaatste Artikelen] feed
Janwillemhar1990
[186 geplaatste Artikelen] feed
sannevermeulen
[150 geplaatste Artikelen] feed
Posterwinkel
[123 geplaatste Artikelen] feed
artikelplaatsen
[113 geplaatste Artikelen] feed
Admin
[102 geplaatste Artikelen] feed
LoraineQuel
[76 geplaatste Artikelen] feed
Relatiegeschenken Gullegever.nl
[75 geplaatste Artikelen] feed


artikelpost logo