FB pix Het christendom - Artikelpost

Het christendom

PDF versie | Print Versie | Html Versie Auteur: | Via Artikel Post
Gezien: 1810 | Aantal woorden: 594 | Datum: | 0 commentaar

Het christendom is een religie gebaseerd op het leven van Jezus Christus, wiens geboorte het begin van onze jaartelling markeert. Hoewel de exacte datum onbekend is, gaat men ervan uit dat Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden zou zijn geboren. Zijn levensverhaal en zijn uitspraken en daden zijn opgetekend in de vier evangeliën die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament van de Bijbel - het heilige boek voor christenen.

Christendom: een monotheïstische godsdienst
Christenen belijden het geloof in één God, en is daarom een monotheïstische godsdienst te noemen. Deze God is overigens dezelfde God als die van het Jodendom: zijn naam wordt in het Oude Testament van de Bijbel opgetekend als JHWH - het zogenaamde tetragrammon, waarvan de betekenis ongeveer luidt: "Hij is" of "Hij zal zijn", hetgeen verwijst naar het eeuwige bestaan van God. Deze benaming komt uit het Bijbelboek Exodus (hoofdstuk 3), waarin het verhaal staat opgetekend van Mozes die aan God vraagt met welke naam hij Hem bekend moet maken aan de menigte.

Het monotheïsme komt ook terug in de tien geboden, die God gaf aan het volk Israël, zoals staat beschreven in datzelfde Bijbelboek Exodus (hoofdstuk 20): "Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij."

De rol van Jezus Christus

Wie is Jezus Christus eigenlijk? Christenen zien hem als de zoon van God, die in de gedaante van God was, maar geboren werd als een mens op aarde. Hij is de 'gezalfde'  - de Messias (Hebreeuws) of de Christos (Grieks) - die de mensheid verlost van de straf op het kwaad: de dood. Dit deed hij door zichzelf op te offeren: hij werd veroordeeld als misdadiger en stierf door kruisiging, hoewel hij volgens christenen geen enkele kwade daad (zonde) had begaan.

Christenen geloven dat zij door het aannemen van dit offer vergeving van hun kwade daden ontvangen. Zij menen dat ze lichamelijk wel sterven, maar hun geest zal eeuwig blijven leven bij God. Tevens geloven zij in een opstanding uit de dood: de Bijbel voorzegt dat Jezus op een dag al zijn discipelen (leerlingen of volgelingen) komt halen (de 'opname') en dan zullen alle 'in Christus' gestorvenen opstaan en een nieuw, onvergankelijk lichaam krijgen.

Verschil met Jodendom
Hoewel het Joodse volk van oudsher gelooft in JHWH, de enige God, is er een belangrijk verschil tussen aanhangers van het Jodendom en christenen: de eerste groep erkent Jezus niet als de voorzegde Christos of Messias - de'gezalfde' zoon van God. Christenen geloven dat wel en daarom worden aanhangers van het christelijk geloof voor het eerst 'christenen' genoemd in Antiochië, een plaats in Turkije, in de eerste eeuw na Christus.

Over de Auteur

Geïnteresseerd in het christendom en in diverse andere onderwerpen, o.a. webdesign en webontwikkeling, medische informatie.

Gerelateerde artikelen


- deel dit artikel met anderen


Beoordeling: Nog niet beoordeeld
Login om te stemmen

Commentaar RSS

Geen commentaar geplaatst. Commentaar gesloten.
BoekenBoeken

Artikel KenwoordenTop Auteurs

Niels78
[393 geplaatste Artikelen] feed
gerardkempers
[393 geplaatste Artikelen] feed
BrianA
[203 geplaatste Artikelen] feed
Janwillemhar1990
[186 geplaatste Artikelen] feed
sannevermeulen
[150 geplaatste Artikelen] feed
Posterwinkel
[123 geplaatste Artikelen] feed
artikelplaatsen
[113 geplaatste Artikelen] feed
Admin
[102 geplaatste Artikelen] feed
LoraineQuel
[76 geplaatste Artikelen] feed
Relatiegeschenken Gullegever.nl
[75 geplaatste Artikelen] feed


artikelpost logo