FB pix Vaccin argumenten voor en tegen onderzocht - Artikelpost

Vaccin argumenten voor en tegen onderzocht

PDF versie | Print Versie | Html Versie Auteur: | Via Artikel Post
Gezien: 565 | Aantal woorden: 3433 | Datum: | 0 commentaar

Op dit moment worden mensen uit de gezondheidszorg gevaccineerd en later volgen de mensen uit zogenaamde riscogroepen. Ook lopen er campagnes om mensen te overtuigen om het vaccin te nemen. Maar er zijn mensen die twijfelen en die met vragen zitten. Is vaccin veilig op korte termijn? Is het vaccin veilig op langere termijn? Waarom zou de overheid liegen? Waarom zouden de farma's niet de waarheid spreken? Wat zijn de gevolgen als ik het vaccin niet neem? In dit artikel bespreken we de argumenten voor- en tegen het vaccineren met verwijzingen naar diverse externe artikelen.

Disclaimer: ik ben geen arts of medisch geleerde. De gegevens uit dit artikel zijn afkomstig uit online gepubliceerde artikelen (zover mogelijk ook vermeld als bron). Wil je meer weten over een aspect uit het artikel dan is het raadzaam zelf onderzoek te doen en/of te praten met jouw huisarts. In dit artikel verwijs ik met name naar gegevens rondom het Moderna COVID-19 Vaccine (mRNA-1273) en het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin omdat andere vaccins nog niet zijn goedgekeurd (zoals het vaccin van AstraZeneca en Oxford University, Sanofi/GSK-vaccin, Janssen-vaccin, CureVac-vaccin, etc.).

Door je te laten inenten bescherm je jezelf tegen Corona

Op basis van de resultaten van de onderzoeken (uitgevoerd door de uitvinders van het vaccin) is dit een juiste conclusie. Zowel Pfizer als Moderna laten zien dat tussen de 90% en 95% van de mensen uit de testgroep geen Corona meer krijgen. Deze resultaten zijn ook gecontroleerd door bijvoorbeeld FDA (https://www.fda.gov/) / EMA of EMEA (Ned.) (https://www.ema.europa.eu/en) / CBG (https://www.cbg-meb.nl/). Wel houdt dit in dat tussen 5% en 10% van de mensen ondanks een vaccinatie toch last kan krijgen van het Corona virus. Maar dit is een zeer klein percentage en deze uitzonderingen kunnen onder normale omstandigheden in het ziekenhuis worden behandeld. Zie ook "Het vaccin werkt".

Door je te laten vaccineren bescherm je anderen tegen Corona

Hier is geen hard bewijs voor gevonden. In diverse rapporten staat beschreven dat het niet bekend is of het vaccin de overdracht van het virus voorkomt of zelfs de kans op het besmetten van anderen verkleint. Om deze reden is het advies om ondanks de vaccinatie toch nog steeds een mondkapje te dragen, jouw handen regelmatig te wassen en afstand te bewaren tot anderen. Groepsimmuniteit 

Het vaccin werkt

De testresultaten van de vaccins van Pfizer-BioNTech en van Moderna zijn bekend gemaakt en openbaar. Bij één van de klinische tests van Pfizer-BioNTech is gebruik gemaakt van 43.448 (43 duizend) deelnemers. Van deze deelnemers heeft een groep van 21.720 (21 duizend) deelnemers het vaccin gekregen en 21.728 (21 duizend) mensen kregen een placebo (zout water). Uit deze test is gebleken dat 95% van de ontvangers van het vaccin geen COVID-19 ziekte kregen, namelijk 8 mensen bleken geinfecteerd met COVID-19 in de vaccin groep en er waren 162 besmettingen in de placebo groep. In het artikel van Jan B. Hommel staat een duidelijke infographic met o.a. deze uitkomsten.

Moderna heeft tests gedaan met een groep van ongeveer 30.400 deelnemers. Ongeveer 15.400 mensen van 18 jaar en ouder hebben een injectie gekregen met het Moderna COVID‑19 vaccin (mRNA-1273) en 15.000 mensen een zoutoplossing (placebo). Van de mensen die het placebo ontvingen, kregen 185 mensen Covid-19. Van de groep die wel het vaccin hadden ontvangen, kregen slechts 11 mensen COVID.

Op basis van de bovengenoemde zeer positieve testresultaten hebben diverse kundige instanties bepaalt dat het vaccin goed werkt als bescherming tegen besmetting van het COVID virus. Natuurlijk zijn er ook experts die de wijze van testen niet ideaal vinden (alleen gekeken naar wel of niet besmet kunnen raken, geen bewuste besmetting om werking te testen, niet naar het bloed gekeken, welke deelnemers deden mee aan trial, etc.). 

Dit vaccin is de enige oplossing / Alleen een vaccin ons kan redden

Het lijkt er inderdaad op dat een vaccin op dit moment de snelste oplossing is. Hierbij wel aangenomen dat de vaccins ongeacht mutaties de mensen blijven beschermen tegen COVID-19 en iedereen meewerkt aan het vaccineren, ja dan kunnen we de strenge maatregelen binnenkort opheffen. 

Echter deze mRNA vaccins zijn niet de enige oplossing. Er komen bijvoorbeeld ook andere vaccins aan (AstraZeneca vaccin, Sanofi-vaccin, Janssen-vaccin, CureVac-vaccin, etc.) waarvan enkele een andere meer traditionele techniek gebruiken. Ook is er een voorstel gedaan door economen, wetenschappers, artsen en beleidsonderzoekers om een risico gestuurd beleid te hanteren (http://www.herstel-nl.nl/ en https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/16/deze-lockdown-is-disproportioneel-a4024165). Het behandelen van patiënten met een corona-infectie gaat steeds beter waardoor mensen korter in het ziekenhuis liggen (https://www.gezondheidsnet.nl/coronavirus/waarom-coronapatienten-nu-korter-in-het-ziekenhuis-liggen). En steeds vaker komen berichten in de media over succesvolle behandelingen van Corona (https://doktermedia.nl/reviews/coronavirus/middel-tegen-longziekten-lijkt-in-vernevelde-vorm-succes-te-boeken-tegen-corona/). 

 

Mensen die al corona hebben gehad die hebben geen vaccin meer nodig

Ook hiervoor zijn geen harde bewijzen gevonden. Veel mensen die slechts milde Corona klachten hebben die hebben ook minder antistoffen ontwikkeld en zijn zodoende nog niet helemaal immuun. Heb je wel heftig last gehad van de infectie dan zal het aantal antistoffen in het bloed ook hoger zijn en ben je mogelijk wel immuun. Echter is op dit moment het beleid om ongeacht een eerdere besmetting toch het vaccin aan te raden. Zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

De lange termijn effecten van een Corona besmetting zijn ook onbekend of hebben een enorme impact

Er zijn gevallen bekend van mensen die maanden na de Corona besmetting nog steeds merken dat het niet volledig "de oude" zijn (https://wij-doen.com/hulp-bij-restklachten-na-covid-19/ en https://www.antoniusziekenhuis.nl/post-covid-19-klachten). Dus wanneer je moet kiezen tussen injectie A met het Corona virus of injectie B met het vaccin dan zullen de meeste mensen injectie B kiezen. Maar is dit realiteit? Nee! Het is namelijk niet 100% zeker dat je besmet raakt met het Corona virus. Wanneer je jezelf goed beschermt (richtlijnen volgen en minimaal contact met anderen) dan kun je een besmetting voorkomen. Daarbij hebben jongeren bijna geen last van het Corona virus en zouden ze geen vaccin hoeven te nemen waarvan de lange termijn bijwerkingen onbekend zijn. Dit argument is eigenlijk slechts voor een deel van de mensen van toepassing.

Het vaccin geeft ons stukje bij beetje meer vrijheid

Dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Uiteindelijk is het de overheid die besluit om wel of geen beperkingen op te leggen bij de burgers. Pas wanneer niemand meer besmet kan worden, zijn maatregelen zoals een lockdown / afstand houden / mondkapje dragen / elkaar niet aanraken / etc. niet meer nodig. Maar wat doen we met mensen die geen vaccinatie willen / kunnen / mogen? En hoe lang blijven mensen na de vaccinatie veilig tegen besmetting?

De overheid zet ons belang vooraan

Ik ben overtuigd dat de meeste mensen binnen de overheid het beste voor heeft met de burgers. Er zijn echter belangenafwegingen die er soms toe leiden dat het belang van een individuele burger niet opweegt tegen dat van bijvoorbeeld een economisch belang. Een goed voorbeeld is de tabakindustrie. Al jarenlang is bekend dat roken een slechte invloed heeft op de gezondheid van mensen / gebruikers. Volgde hierdoor een beleid dat vergelijkbaar is met de lockdown? Zet de overheid alles op alles op drugsverslaving aan te pakken? In vergelijking met de corona aanpak dan stelt het beleid rondom drugs- en alcoholverslaving niet veel voor. En ook aan de risico’s van te veel vet-, zoet- en zout eten wordt in verhouding erg weinig aandacht besteed. 

 

De farmaceutische industrie heeft het beste met ons voor

Ja natuurlijk wil de farmaceutische industrie mensen genezen, ziekten voorkomen en mensen helpen gezonder te worden / te leven. Er zijn enorm veel medicijnen, vaccins en behandelingen die vele levens hebben gered of het leven van mensen hebben veraangenaamd. Echter is inmiddels bekend dat dezelfde industrie graag veel geld verdient en laat dit belang wel eens zwaarder wegen. Dus moeten we bedrijven zoals Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novartis, etc.) op hun blauwe oogjes geloven? Helaas kunnen we dat niet! Bekijk bijvoorbeeld de lijst met schikkingen met farmaceutische bedrijven na een rechtszaak: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements

Daar komt bij dat de farma ook wel eens gewoon een foutje maakt. Zo was er bijvoorbeeld het Cutter incident waarbij in plaats van een veilig vaccin een actief polio virus werd verzonden waardoor 5 kinderen stierven en meer dan 100 patienten verlamd raakten (https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/concerns-history.html). Bij het vaccin knokkelkoorts (Dengvaxia) van Sanofi bleken sommige kinderen na inenting juist gevoeliger voor het virus dan zonder vaccinatie en bleek het vaccin niet goed te zijn onderzocht (https://fellowsblog.ted.com/what-went-wrong-with-the-breakthrough-dengue-vaccine-cf8519cb90c8).

Wel is het vreemd dat overheden hebben bevestigd dat de leveranciers van het coronavirus vaccin beschermd zijn tegen aansprakelijkheid rondom dosering van het vaccin. https://wetenschap.nu/aansprakelijkheid-voor-eventuele-bijwerkingen-van-coronavaccins-wie-draagt-de-lasten/ en https://www.beeradvocaten.nl/nl/Nieuws/Beer-blogt/article/1040/Nieuwste-blog-Irene-Timmermans-aansprakelijkheid-voor-een-gebrekkig-vaccin-tegen-COVID-19

 

mRNA is veiliger dan de klassieke vaccins

Deze stelling wordt door diverse wetenschappers bevestigd. De mRNA vaccins zijn eenvoudig en snel te produceren binnen de veilige omgeving van een laboratorium. De traditionele vaccins die we kennen die worden gekweekt in cellen en hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in het eindproduct omdat virussen kunnen muteren. Er kunnen zelfs een nieuwe viruslijnen ontstaan tijdens de kweek. mRNA vaccins zijn geen actieve / levende vaccins en bevatten dus geen infecterende elementen. (https://www.quest.nl/mens/gezondheid/a34722897/nieuwe-coronavaccin-veilig-werking/). Ook uit de tests van Pfizer-BioNTech en Moderna zijn geen gevaarlijke en langdurige bijwerkingen ontdekt. Echter geven Pfizer en Moderna zelf aan dat ook zij niet weten of er mogelijke bijwerkingen zijn op langere termijn omdat dit nog niet is getest. Maar eerlijk is eerlijk, dat weten we ook niet van de Corona vaccins die straks op de markt komen en die wel op traditionele wijze zijn ontwikkeld.

Het is getest en dus veilig

Ja en nee. In uitvoerige klinische tests heeft zowel Moderna als ook Pfizer-BioNTech (zie ook argument: "Het vaccin werkt" hierboven) gekeken naar de effectiviteit van het vaccin de de bijwerkingen bij de proefpersonen. De resultaten uit deze test zijn zeer positief met slechts enkele uitzonderingen. Deze testresultaten zijn daarnaast door diverse instanties gecontroleerd. De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna zijn zodoende veilig bevonden voor gebruik tijdens deze pandemie die schreeuwt om oplossingen. Of er bijwerkingen of nadelige effecten zijn bij gevaccineerde mensen op langere termijn is (nog) niet bekend. Wel is de verwachting van de farmaceuten dat dit zal meevallen. De diverse vaccins worden als sinds april 2020 getest en deze proefpersonen worden nog steeds gevolgd. Mochten zij alsnog bijwerkingen krijgen dan zal dit worden opgemerkt en gerapporteerd (hoop ik).

 

Het is gecontroleerd door instanties en dus veilig (zoals FDA, EMA, etc.)

Zeker hebben wij goede instanties voor het controleren van nieuwe medicijnen en vaccinaties. En zij doen hun uiterste best om te zorgen dat er geen "rommel" op de markt komt. Echter zij beschikken vaak alleen over cijfers en details die Pfizer-BioNTech en Moderna hebben aangeleverd. Deze cijfers zijn daarnaast ook niet 100% transparant omdat o.a. Pfizer wegens patenten / octrooien bepaalde details geheim houden (zie ook https://www.ad.nl/buitenland/farmaceut-geeft-octrooi-niet-vrij-houding-van-pfizer-is-heel-kwalijk~a5f21536/). Daarbij testen deze instanties niet zelf het vaccin. FDA evalueert en analyseert de veiligheids- en effectiviteitsgegevens die is voortgekomen uit klinische testen samen met ontwikkelingsgegevens aangeleverd door Pfizer-BioNTech en Moderna. Op basis hiervan is de conclusie getrokken dat het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin effectief is bij het voorkomen van COVID-19 en zij concluderen dat de voordelen de bekende en mogelijk risico's overtreffen. Zij stellen dus niet dat het vaccin 100% veilig is. Ook kunnen zij, net als Pfizer-BioNTech zelf, geen uitspraken doen over de veiligheid van het vaccin op langere termijn.

Veel gestelde vragen over Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin vanuit FDA: https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-frequently-asked-questions

Bekijk / download  de review memo van het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin vanuit FDA: https://www.fda.gov/media/144416/download

Bekijk / download  de review memo van het Moderna COVID-19 vaccin vanuit FDA: https://www.fda.gov/media/144434/download

 

Je bent vrij om te kiezen om wel of geen vaccin te nemen

Veel mensen twijfelen nog of weten zeker dat ze zich niet willen laten vaccineren (76% zegt ja, 16% twijfelt en 8% niet, bron: SBS6 onderzoek). De twijfelaars en weigeraars stellen zich de vraag: ben ik echt vrij om een andere keuze te maken? Het is niet verplicht om je te laten vaccineren en je mag "nee" zeggen. Echter de overheid, diverse instanties en de maatschappij doen hun best om je te overtuigen het wel te doen. Uitspraken zoals "laat je prikken, anders laat je anderen stikken" zorgen voor een grote sociale druk. En ook het wel of niet in gebruik nemen van een vaccin-paspoort en het wegnemen van diverse privileges vergroten niet het gevoel van een vrije keuze. Ondanks de sociale druk en eventuele consequenties ten gevolge van jouw keuze, het is en blijft wel jouw keuze.... of je nu voor of tegen bent.

Je eet ook frikandellen en je weet ook niet precies wat daarin zit

Dit was een beroemde vergelijking van Hugo de Jonge (https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/12/hugo-de-jonge-vergelijkt-coronavaccin-met-frikandellen-die-heb-je-levenslang-gegeten-en-je-weet-ook-niet-precies-wat-daarin-zit/). Dit is wat vergezocht. Maar persoonlijk vind ik dit niet helemaal onterecht als argument. Veel mensen, waaronder ikzelf, hebben in het verleden zonder veel afwegingen een frikandel gegeten of andere wazige goederen in hun lichaam gestopt (andere snacks, XTC / blowtje / andere drugs, exotische gerechten, energy drinks, medicijnen, vaccins, etc.). En achteraf kun je inderdaad stellen dat het een beetje dubbel is om nu opeens bezwaren te hebben bij dit nieuwe vaccin. Het neemt echter niet weg dat je op ieder moment van mening kunt veranderen of een andere levenswijze wilt volgen. Daarbij is tegenwoordig veel meer informatie beschikbaar. Dus ongeacht hoe je vroeger tegen dingen aankeek mag je nu gewoon kritisch zijn op wat je in jouw lichaam stopt.

mRNA behandeling is een nieuwe techniek en dus gevaarlijk

In het verleden hebben wij vele nieuwe ontwikkelingen gezien waarvoor de mensheid bang was en/of grote zorgen maakten. Denk aan de stoomtrein, machines, computers, robots en tegenwoordig kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence), deepfakes, etc. Inmiddels weten we dat stoomtreinen / machines en computers geen einde hebben gemaakt aan de samenleving. Maar veel zorgen van toen waren terecht en hebben we ondervangen of zijn meegevallen, denk bijvoorbeeld aan de gevaren rondom de hoge snelheid van treinen of de verdwenen banen (en nieuwe banen) vanwege inzet van computers en robots. Het is dus niet uitgesloten dat onze angsten voor mRNA behandelingen niet terecht zijn en dat deze nieuwe techniek ons ook mooie oplossingen kan brengen. We kunnen het allemaal nog niet helemaal overzien en dat is zorgelijk. Maar het toepassen van deze techniek is niet per definitie slecht.

Op dit moment is er geen onderzoek geweest naar de bijwerkingen op de lange termijn van het vaccin van Pfizer en Moderna. Dit is ook niet mogelijk omdat het pas sinds mid 2020 wordt getest. Wel zijn al langere tijd (sinds eind 1990) tests gedaan met de techniek rondom mRNA. Er zijn al vele preclinical en klinische studies geweest waarbij mRNA bijvoorbeeld is gebruikt om antistoffen tegen kanker / ebola te encoderen zodat het immuunsysteem kwaadaardige kan verwijderen of verkleinen. Deze techniek is zodoende niet helemaal nieuw. Echter is nog niet op grote schaal getest wat het effect is bij mensen op langere termijn (dus 5 jaar of langer). Meer testresultaten moeten dit gaan uitwijzen in de toekomst. https://www.umcutrecht.nl/nieuws/15-miljoen-voor-onderzoek-nanogeneesmiddelen 

Dan is onze samenleving weer normaal / Wie gevaccineerd is, kan eerder zijn vrijheid nemen

Iedereen (zowel voorstanders als ook tegenstanders van het vaccin) hoopt dat alles weer normaal wordt, een maatschappij zoals vroeger. En wanneer niemand meer COVID-19 kan krijgen dan zijn de vooruitzichten positief. Echter is op dit moment onbekend hoe lang het vaccin mensen beschermt tegen het virus. Mogelijk zijn mensen na inenting slechts 12 maanden beschermt en moeten ze misschien opnieuw worden gevaccineerd? Ook zijn er internationaal enkele meldingen van mensen die mogelijk een tweede keer besmet zijn geraakt met het coronavirus SARS-CoV-2 en mede hierdoor wordt aangeraden om ook de groep "genezen" mensen te vaccineren. Misschien ontstaat er later nog een COVID-22 (in 2022) en moet een nieuw vaccin worden ontwikkeld (of de huidige worden aangepast). Deze onbekende toekomstbeelden kunnen inhouden dat we toch naar een andere meer permanente oplossing moeten zoeken. Wel zouden de huidige vaccins ons dan wat meer tijd kunnen geven om een nieuwe, veilige en gezonde oplossing te bedenken.

 

Geen vreemde spullen in mijn arm

Zowel het vaccin van Moderna als ook dat van Pfizer werken op basis van de mRNA techniek. Deze techniek is ingewikkeld en zeer lastig uit te leggen aan niet medisch geschoolde mensen. En onbekend maakt onbemind. Er is gelukkig wel veel informatie te vinden over de werking van een mRNA vaccin zoals deze video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DCk7LyMslxo (Engels). En ook de NRC doet een goede poging het helder uit te leggen: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/20/wat-belandt-er-straks-in-je-arm-a4024615. Er zijn ook voldoende geluiden te horen over de onbekende risico's van het toepassen van mRNA technieken. De techniek is nog vrij nieuw en zodoende kan niemand met zekerheid zeggen wat de gevolgen zijn op langere termijn bij mensen die een behandeling op basis van mRNA hebben gekregen. Wat ook (nog) niet is onderzocht dat is de overdracht van de door mRNA gestimuleerde anti cellen van moeder op kind. En wat zijn de lange termijn effecten hiervan bij deze kinderen van gevaccineerde ouders?

Er is sprake van genetische manipulatie

De mRNA vaccins hebben geen invloed op onze DNA en passen zodoende geen DNA aan. Daarbij zal het mRNA uit het vaccin niet lang in het lichaam blijven omdat het wordt afgebroken. 

De mRNA vaccins zijn eigenlijk geen vaccins

De definitie van het begrip vaccin is:

Een vaccin of entstof is een middel dat, na toediening of inenting, mens of dier min of meer langdurig beschermt tegen een infectieziekte voor een specifiek schadelijk micro-organisme (hoofdzakelijk tegen virussen en sommige bacteriën), in de medische microbiologie pathogeen genaamd. (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin)

 



Over de Auteur

Beheerder van artikelpost.nl - lees ook andere Corona artikelen

Gerelateerde artikelen


- deel dit artikel met anderen


Beoordeling: Nog niet beoordeeld
Login om te stemmen

Commentaar RSS

Geen commentaar geplaatst.

Commentaar toevoegen

Je hebt geen toestemming om commentaar te geven. Als je inlogt dan mag je misschien wel commentaar toevoegen.
BoekenBoeken

Artikel Kenwoorden



Top Auteurs

Niels78
[393 geplaatste Artikelen] feed
gerardkempers
[393 geplaatste Artikelen] feed
BrianA
[206 geplaatste Artikelen] feed
Janwillemhar1990
[186 geplaatste Artikelen] feed
sannevermeulen
[150 geplaatste Artikelen] feed
Posterwinkel
[123 geplaatste Artikelen] feed
artikelplaatsen
[113 geplaatste Artikelen] feed
Admin
[104 geplaatste Artikelen] feed
LoraineQuel
[76 geplaatste Artikelen] feed
Relatiegeschenken Gullegever.nl
[75 geplaatste Artikelen] feed


artikelpost logo